Det er meget høy risiko ved å bruke feil leverandør

En undersøkelse fra PwC viser at leverandører er det svakeste leddet i cybersikkerheten til norske virksomheter. Både leverandører og leverandørers underleverandører kan være den største risikoen for it-sikkerheten for virksomheter. Seks av ti cyberangrep rettes mot leverandører, og rammer dermed også deres kunder.

Fortsett å lese Det er meget høy risiko ved å bruke feil leverandør

Datatilsynet med klart råd til hvordan samtykke innhentes ved bruk av cookie-banner

I sommer kom Datatilsynet med råd om analyse og sporing på nettsteder, noe som da gjøres ved bruk av cookies eller tilsvarende teknologi. Det kan være at en del ikke fikk med seg dette siden det kom midt på sommeren. Men når Datatilsynet er så tydelig som de var her, så kan det være grunn til å høre etter.

Fortsett å lese Datatilsynet med klart råd til hvordan samtykke innhentes ved bruk av cookie-banner

Personvernbrudd og varsling – rutiner

Manglende varsling av brudd på sikkerheten ved personvern er også en overtredelse av personvernregelverket, som kan bl.a. gi bøter. Riktig varsling og gode rutiner for å håndtere brudd, kan imidlertid redusere konsekvensene av bruddet og bøter. Alle virksomheter bør derfor ha rutiner for varsling på plass, men hvordan lager man slike? (spoiler: Du finner rutiner i denne artikkelen).

Fortsett å lese Personvernbrudd og varsling – rutiner

Google Analytics er ikke lovlig å bruke ifølge det danske datatilsynet.

Grepet strammer seg rundt Google Analytics. Tidligere har flere datatilsyn i Europa kommet til at bruken av Google Analytics i konkrete tilfelle ikke har vært lovlig. Problemet med Google Analytics er at personopplysninger som samles inn i løsningen overføres til USA. Men også omfanget av data som samles inn og hva som skjer med disse hos Google kan være problematisk.

Nå har det danske datatilsynet vurdert Google Analytics på generell basis og konkludert med at webanalyse-verktøyet kan ikke brukes uten at det iverksettes særlige tiltak.

Fortsett å lese Google Analytics er ikke lovlig å bruke ifølge det danske datatilsynet.

Mer (u)avklaring om Schrems II-dommen og bruk av skytjenester/overføring av personopplysninger utenfor EØS?

Bruk av skytjenester, spesielt med amerikanske leverandører, og overføring av personopplysninger til eller bruk av tjenester fra land utenfor EØS er vel den største hodepinen innenfor personvern og GDPR for tiden etter Schrems II-dommen falt. Disse utfordringene viser både GDPRs store styrke og svakheter.

Mange sliter med at man helst ikke skal bruke tjenester fra amerikanske leverandører eller tjenester som medfører overføring/tilgang til personopplysninger fra land utenfor EØS. Samtidig er det få eller ingen reelle alternativer til enkelte tjenester, så man gjør det beste man kan med risikovurderinger og ekstra tiltak. Og egentlig så er det ikke helt innenfor fremdeles, men hva skal man gjøre?

Fortsett å lese Mer (u)avklaring om Schrems II-dommen og bruk av skytjenester/overføring av personopplysninger utenfor EØS?