Det er meget høy risiko ved å bruke feil leverandør

En undersøkelse (se kilde i kommentar) viser at leverandører er det svakeste leddet i cybersikkerheten til norske virksomheter. Både leverandører og leverandørers underleverandører kan være den største risikoen for it-sikkerheten for virksomheter. Seks av ti cyberangrep rettes mot leverandører, og rammer dermed også deres kunder.

Fortsett å lese Det er meget høy risiko ved å bruke feil leverandør

Risikovurdering for behandling av personopplysninger – personvernvurdering

Risikovurderinger for behandling av personopplysninger (også kalt personvernvurderinger eller ROS / ROS-analyse) er noe som forsømmes ofte, men som bør og skal gjøres i mange tilfelle. Her kan mal for personvernvurderinger lastes ned.

Fortsett å lese Risikovurdering for behandling av personopplysninger – personvernvurdering