Pro bono og veldedig arbeid

En del av arbeidet som gjøres av advokat Jan Sandtrø er pro bono (dvs. arbeid som utføres frivillig av fagfolk eller andre som er spesialiserte) for frivillige organisasjoner eller personer som normalt ikke har økonomi til å kjøpe tjenestene.

Bistand pro bono er de siste årene gitt til bl.a. følgende organisasjoner:

I tillegg til privatpersoner som av naturlige grunner ikke kan nevnes her. Se også mer på LinkedIn.

I tillegg kan det gjøres arbeid på no-cure-no-pay, dvs. at det kreves ikke betaling om man ikke vinner frem med saken (og normal får f.eks. erstatning) for personer som har behov, men ikke økonomi for bistanden.