Hva kreves av dokumentasjon etter GDPR?

Denne posten er mer enn 4 år gammel, så lovgivning som ligger til grunn for innholdet kan være endret.

At det er et krav til dokumentasjon etter GDPR er noe de fleste har fått med seg, men hva ligger det i dette? Med dokumentasjon menes at det må foreligge skriftlige dokumenter som viser at man etterkommer de ulike kravene etter GDPR. Kravene til dokumentasjon er ikke klare i GDPR, så her er det lett å overse kravene. Her gis det en oversikt over dokumentasjon som bør foreligge.

Fortsett å lese Hva kreves av dokumentasjon etter GDPR?

Denne posten er mer enn 4 år gammel, så lovgivning som ligger til grunn for innholdet kan være endret.