Google Analytics er lovlig igjen bekrefter Datatilsynet

Datatilsynet skriver på sine nettsider at de har har ferdigbehandlet saken om Google Analytics, og har konkludert at bruk av Google Analytics er nå lovlig siden det er kommet nytt lovlig grunnlag for overføring av personopplysninger til USA med EU-US Data Privacy Framework.

Google er sertifisert under rammeverket.

Digi.no skriver om saken:

«Vi kan bekrefte at med de nye reglene er det ikke lenger et problem at Google Analytics sender personopplysninger til USA. Med andre ord er hodepinen løst, skriver Tobias Judin, sjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet, til Digi i en e-post.»

I saken som Datatilsynet behandlet, som gjaldt Telenors bruk av Google Analytics, var altså bruken ulovlig. Datatilsynet har imidlertid valgt å kun gi Telenor en irettesettelse etter en konkret vurdering av saken.

Men merk at Datatilsynet også sier: «Når det er sagt, utelukker vi ikke at det kan være andre personvernutfordringer med verktøyet.» Man bør uansett ha et våkent forhold til hvordan Google Analytics implementeres og brukes, og husk prinsippet om dataminimering: Ikke samle inn og behandle mer data enn nødvendig. Så er det jo også et spørsmål om hva EU-domstolen vil komme til i en Schrems III-sak.

I tillegg har Datatilsynet laget en veileder om analyse- og sporingsverktøy i form av ni råd for bruk av analyse og sporing på nettsteder.

Se avgjørelse i Telenor-saken og veilederen her.