Dokumenter for nedlasting

Søk etter dokumenter

Maler personvern

Behandlingsprotokoll (mer omfattende versjon)
Arbeidsdokument varsel til Datatilsynet
Behandlingsprotokoll (CSV-fil for import til Sharepoint)
Behandlingsprotokoll – databehandler
Behandlingsprotokoll – behandlingsansvarlig
Personvernbrudd og varsling – rutiner
Vurdering av berettiget interesse – mal / skjema
Standard Contract Clauses – Transfer to third countries Processor (in EEA) to Processor (outside EEA)
Standard Contract Clauses – Transfer to third countries Controller (in EEA) to Processor (outside EEA)
Standard Contract Clauses – Controller Processor (databehandleravtale)
Personvernvurdering (risikovurdering)
Vurdering for overføring til tredjeland (Schrems II-vurdering)
Databehandleravtale (standard kontraktsbestemmelser) – nynorsk
Databehandleravtale (standard kontraktsbestemmelser)
Data Processing Agreement (Standard Contract Clauses)
Behandlingsprotokoll behandlingsansvarlig og databehandler

Sjekklister / oversikter

Overholdelse av personvernregelverket
Sjekkliste personvernerklæring
Standard Contract Clauses – Transfer to third countries Controller (in EEA) to Controller (outside EEA)
GDPR oversikt
GDPR overview
Sjekkliste for ny behandling av personopplysninger

Artikler

Databehandlers behandling av personopplysninger
Overføring av personopplysninger utenfor EØS-området – hva gjør vi etter Schrems II?
Cookies – oversikt og alternative samtykker

Annet

Personvettreglene
Datatilsynet internkontroll
Difi internkontroll