Rettigheter og bruk

Rettigheter og bruk

Innholdet på disse nettsidene kan benyttes videre, både til privat og kommersielt bruk, forutsatt at innholdet ikke endres, og at det tas inn referanse til Jan Sandtrø, og denne nettsiden, sandtro.no. Dette kan gjøres på følgende måte:

I videre bruk av materialet, henvis til meg, som å ta inn følgende tekst:

Utarbeidet av Jan Sandtrø, se sandtro.no. 

Mer jussete: Det gis bruksrett for å bruke videre innholdet for ethvert formål, inkludert kommersielt, men innholdet kan ikke brukes videre eller deles i endret form, og det må gis referanse (krediteres) til rettighetshaveren, dvs. Jan Sandtrø samt til disse nettsidene, sandtro.no.

Bruken er lisensiert etter Creative Commons:
Navngivelse-IngenBearbeidelse CC BY-ND
Se mer her.

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you. See more.