Google Analytics er lovlig igjen bekrefter Datatilsynet

Datatilsynet skriver på sine nettsider at de har har ferdigbehandlet saken om Google Analytics, og har konkludert at bruk av Google Analytics er nå lovlig siden det er kommet nytt lovlig grunnlag for overføring av personopplysninger til USA med EU-US Data Privacy Framework.

Fortsett å lese Google Analytics er lovlig igjen bekrefter Datatilsynet

Google Analytics er ikke lovlig å bruke ifølge det danske datatilsynet.

Grepet strammer seg rundt Google Analytics. Tidligere har flere datatilsyn i Europa kommet til at bruken av Google Analytics i konkrete tilfelle ikke har vært lovlig. Problemet med Google Analytics er at personopplysninger som samles inn i løsningen overføres til USA. Men også omfanget av data som samles inn og hva som skjer med disse hos Google kan være problematisk.

Nå har det danske datatilsynet vurdert Google Analytics på generell basis og konkludert med at webanalyse-verktøyet kan ikke brukes uten at det iverksettes særlige tiltak.

Fortsett å lese Google Analytics er ikke lovlig å bruke ifølge det danske datatilsynet.