Skolers utlevering av klasselister

Det har vært mye diskusjon om at skoler ikke deler klasselister både i media og for å ikke snakke om på de enkelte skoler. Selv har jeg vært på foreldremøter hvor det ble gitt beskjed om at klasselister ikke vil bli delt «pga. personvernregler og GDPR». Jeg mener å kunne litt om personvern og GDPR, og vet at dette ikke er riktig. Og man kan gi GDPR skylden for mye, men ikke dette.

Skolene vil klart ha grunnlag for å dele klasselistene etter en berettiget interesse (se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Det kan være elementer i klasselistene som ikke bør deles ut fra en interesseavveining, som hemmelig adresse for enkelte elever, men det er mulig å løse. Situasjonen i dag, pga. at klasselistene ikke deles fra skolene, har vært at foreldrene har sendt ut klasselister de selv lager på epost, lager regneark eller dokumenter i skytjenester, eller lager grupper på Facebook for å få kontaktinformasjon. Nektelsen av å dele klasselister fra Osloskolen har derfor skapt mer personvernmessige utfordringer enn det å dele listene kunne ha skapt.

Datatilsynet har forsøkt å presisere at det ikke er personvernreglene som setter grenser for deling av klasselister i artikkel på sine nettsider (selv om de kunne godt vært klarere i sin kommunikasjon uten å blande inn offentlighetsloven – som har lite med dette å gjøre. Her kunne kommunikasjonsavdelingen jobbet litt mer med klarhet i budskapet).

På Twitter har Datatilsynet derimot vært klarere:

Men at ikke Osloskolen kunne vært klarere i sin informasjon er ikke lett å forstå, og mange har ment at skolene bør gi anledning til å dele klasselistene (selv Aftenposten på lederplass).

Jeg har forøkt å finne informasjon om deling av klasselister på nettsidene til Oslo kommune og Osloskolen, men har ikke funnet noe verken på om Osloskolen mener det er lov eller ikke lov å dele listene. Jeg har også – som mange andre – forsøkt å kontakte Osloskolen på sosiale medier, men uten å få svar. Til slutt sendte jeg inn en forespørsel, og fikk etter en lang tid svar:

Det er ikke forbud i Osloskolen mot å dele ut klasselister.

Dersom det er ønskelig at foresatte får klasselister fra skolen med kontaktinformasjon til andre foresatte, har skolene en mulighet til å dele ut klasselister. Skolene må da bruke et eget skjema ved innhenting av kontaktopplysninger der foresatte gir sitt samtykke til at de ønsker at opplysninger om eleven og seg selv skal fremgå av klasselisten.

Grunnen til at vi i Osloskolen har valgt å be om samtykke er at ikke alle foresatte ønsker at kontaktinformasjonen de har gitt til skolen deles med andre.

Dette er klar tale fra Osloskolen, så det er ikke forbudt for skolene å dele klasselister. Det må bare gjøres på en riktig måte. Også Utdanningsdirektoratet har nå lagt ut informasjon som bekrefter at klasselister kan deles.

Så får vi håpe skolene får dette med seg – skolene jeg har barn har ikke fått det med seg. Jeg forespurte hvor denne informasjonen er tilgjengelig, og den skal være lagt ut på Tavla (Osloskolens intranett).

Vi får også håpe at dette blir etterhvert tilgjengelig på Osloskolens internettsider for oss andre.