Oppdatering på ePrivacy-forordningen?

Det er en veldig uklar situasjon for bruk av cookies og lignende teknologier for tiden, og det ble ikke spesielt mye klarere etter Datatilsynet oppdaterte sin veiledning og tilsvarende kom fra Nkom i forrige uke.

Mange tørster derfor etter avklaring, som kanskje kommer i form av ePrivacy-forordningen fra EU. Denne skal erstatte ePrivacy-direktivet, som ligger til grunn for Ekomloven, som regulerer cookies i Norge. ePrivacy-forordningen skulle komme likt som GDPR (første utkast kom i januar 2017), men ble utsatt pga. uenighet i EU.

Tidligere i år varslet presidentskapet i EU at endelig utkast til forordning skulle komme i november 2019. Dette kom (litt forsinket), men i forrige uke nektet en av arbeidsgruppene under Rådet (COREPER) å fremme forordningen til behandling. Det er ikke bare cookies som er en utfordring i forordningen, siden det er mye annet som er politikk i forordningen (bl.a. på IoT). Men cookies er et stort problem her.

Dette betyr at nytt presidentskap må lage nytt utkast til forordning for behandling til neste år. Etter 2,5 år med forhandlinger om forordningen, er det like uklart når denne kommer og hvordan den vil bli. Det blir spennende i 2020 også!