Personvettreglene

Personvettreglene er en liste over noen av de mest praktiske reglene for behandling av personopplysninger i det daglige. Personvernreglene kan lastes ned i en utskriftsvennlig versjon nedenfor, ellers kan også bildet nedenfor brukes på nettsider, intranett, skrives ut eller annet. Jeg håper dette kan være til nytte!

Personvettreglene

Personvettreglene må gjerne deles og brukes, forutsatt at referansen til disse nettsidene (sandtro.no) beholdes. 

Klikk her for å laste ned personvettreglene i utskriftvennlig format:  Personvettreglene

2 kommentarer til «Personvettreglene»

  1. Veldig bra oversikt. Jeg ville imidlertid ha lagt til en siste regel: Sørg for å alltid å ha en oppdatert oversikt over all behandling av personopplysninger i din virksomhet (jr. GDPR Art 30).

    1. Helt enig, Håvard. Reglene var imidlertid tiltenkt arbeidstakerne først og fremst, men både det å ha en god oversikt over behandlingen og gode rutiner er viktig. En regel som kunne vært lagt til (for arbeidstakere) om det hadde vært plass, hadde vært at man skal følge rutiner i virksomheten. Så kunne det også vært at man skal varsle om det avdekkes personvernbrudd. Men dette får bli på neste versjon (som ser ut til å måtte bli på A3).

Det er stengt for kommentarer.