Personvettreglene

Personvettreglene er en liste over noen av de mest praktiske reglene for behandling av personopplysninger i det daglige. Personvernreglene kan lastes ned i en utskriftsvennlig versjon nedenfor, ellers kan også bildet nedenfor brukes på nettsider, intranett, skrives ut eller annet. Jeg håper dette kan være til nytte!

Personvettreglene

Personvettreglene må gjerne deles og brukes, forutsatt at referansen til disse nettsidene (sandtro.no) beholdes. 

Klikk her for å laste ned personvettreglene i utskriftvennlig format: 

Personvettreglene