Risikovurdering for behandling av personopplysninger – personvernvurdering

Risikovurderinger for behandling av personopplysninger (også kalt personvernvurderinger) er noe som forsømmes ofte, men som bør og skal gjøres i mange tilfelle. Her kan mal for personvernvurderinger lastes ned.

Fortsett å lese Risikovurdering for behandling av personopplysninger – personvernvurdering

Mal for vurdering av personvernkonskvenser (DPIA)

Jeg har laget en mal for DPIA etter GDPR artikkel 35 som er tilgjengelig i Gyldendal Rettsdata fra i dag.

Fortsett å lese Mal for vurdering av personvernkonskvenser (DPIA)