Risikovurdering for behandling av personopplysninger – personvernvurdering

Risikovurderinger for behandling av personopplysninger (også kalt personvernvurderinger eller ROS / ROS-analyse) er noe som forsømmes ofte, men som bør og skal gjøres i mange tilfelle. Her kan mal for personvernvurderinger lastes ned.

Fortsett å lese Risikovurdering for behandling av personopplysninger – personvernvurdering