Mal for vurdering av personvernkonskvenser (DPIA)

Jeg har laget en mal for DPIA etter GDPR artikkel 35 som er tilgjengelig i Gyldendal Rettsdata fra i dag.

Fortsett å lese Mal for vurdering av personvernkonskvenser (DPIA)