Hvordan forholde seg til krav om innsyn og sletting av utstrukturerte personopplysninger i eposter og dokumenter etter GDPR?

Denne posten er mer enn 4 år gammel, så lovgivning som ligger til grunn for innholdet kan være endret.

Et spørsmål som kommer opp ofte knyttet til GDPR er innsyn i og sletting av personopplysninger som er lagret i eposter og andre ustrukturerte personopplysninger. Å gi innsyn eller slette ustrukturerte personopplysninger kan både være en omfattende eller komplisert oppgave. Men det å slette eller gi innsyn kan medføre ytterligere behandling av personopplysninger, som i enkelte tilfelle kan være ulovlig. Man må derfor være påpasselig med hvilke tiltak som iverksettes for de ustrukturerte personopplysningene.

Fortsett å lese Hvordan forholde seg til krav om innsyn og sletting av utstrukturerte personopplysninger i eposter og dokumenter etter GDPR?

Denne posten er mer enn 4 år gammel, så lovgivning som ligger til grunn for innholdet kan være endret.