Vurdering av berettiget interesse – mal / skjema

Å vurdere om det foreligger grunnlag for behandling av personopplysninger etter GDPR artikkel 6 (1) bokstav f («berettiget interesse») er ofte en vanskelig øvelse. Det er også et krav om at det skal gjøres en vurdering som skal dokumenteres (dvs. normalt være skriftlig) i de enkelte tilfelle hvor berettiget interesse brukes som grunnlag for behandling.

Her er en mal/et skjema for å forsøke å forenkle prosessen med vurderingen. Skjemaet skal være dekkende for en vurdering, men kan i enkelte tilfelle virke omfattende for enklere behandlinger. Det er allikevel hensiktsmessig å fylle ut skjemaet for senere dokumentasjon i alle tilfelle, men at man da bare tar inn mindre tekst i enklere behandlinger.

Last ned dokumentet her:

Vurdering av berettiget interesse – mal / skjema

Om det er tilbakemeldinger til skjemaet for å forbedre dette, så settes det pris på. Se kontaktopplysninger til venstre på siden.