GDPR Overview

Oversikt over GDPR

GDPR omfatter 99 artikler og 173 punkter i fortalen fordelt over 88 sider, i et ikke helt klart språk. Det er ikke lett å få oversikt over GDPR, så her er et forsøk på å samle noen av de reglene som kan være mer aktuelle i en oversikt.

Tanken var at dette skulle være en oversikt på én side, men det ble i stedet to sider hvor reglene som antas å være mest aktuelle for flest er samlet på den første siden og en del av de øvrige reglene på den neste siden. Det vil være forhold som ikke er tatt inn på oversikten, så forordningen bør benyttes for å få den fulle regulering. Til hvert punkt er det tatt inn henvisning til artikkel som punktet er basert på og de relevante punkter i fortalen.

Last ned her: 

GDPR oversikt