Hvordan overføre til tredjeland etter EUs standardbestemmelser (Standard Contract Clauses – SCC) nå?

Privacy Shield er dødt og overføring må stanses umiddelbart. Alternativet er EUs standardbestemmelser (Standard Contract Clauses – SCC), men det er krav i Schrems II-dommen for bruk av SCC – se oversikt her.

1. Før inngåelse av SCC og overføring til land utenfor EØS (tredjeland), må personvernet i landet det skal overføres til og selskapet som mottar (databehandler) vurderes.

2. Selskapet bør bidra med informasjon:
– Om selskap i USA er underlagt Section 702 FISA and EO 12333, som vil normalt forhindre overføring.
– Bekrefte at behandlingen skjer etter GDPR + relevante personvernregler, samt SCC og databehandleravtalen.

3. Gjør en konkret vurdering om:
– Gir lovgivningen i landet tilstrekkelig vern for behandlingen tilsvarende som innenfor EØS (her vil selskaper i USA normalt ikke nå opp).
– Forholdene knyttet til overføringen og selskapets etterlevelse av personvernreglene (ut over SCC).

4. Er vurderingen negativ:
– Tiltak som kan iverksettes i tillegg til SCC som får personvernet opp på nivået som gjelder innenfor EØS vurderes. EUs personvernråd (EDPB) kommer med veiledning om slike ekstra tiltak.
– Er ikke ekstra tiltak tilstrekkelig etter en konkret vurdering, kan ikke overføring under SCC gjøres.
– Fortsatt overføring må meldes til Datatilsynet.

5. Dokumentér vurderingen, dvs. skriv ned og bevar.

Oversikt over situasjonen for overføring til tredjeland per i dag:

Få oppdateringer og følg diskusjonen på LinkedIn.

Om forfatteren

Advokat Jan Sandtrø er en uavhengig advokat som bistår klienter innenfor krysningsfeltet mellom juss og teknologi. Han har lang erfaring og omfattende ekspertise innenfor personvern, GDPR, kontrakter for programvare og leveranser, rettigheter for teknologi, digital markedsføring mv. Se mer her.

For oppdateringer, følg på LinkedIn eller Twitter

For bruk av innhold på disse nettsidene, se rettigheter.

Print Friendly, PDF & Email