Arbeidsgivers innsyn i chatlogger er brudd på menneskerettighetene

Denne posten er mer enn 4 år gammel, så lovgivning som ligger til grunn for innholdet kan være endret.

I forrige uke avsa Den europeiske menneskerettighetsdomstol en dom hvor Romania ble dømt for brudd på menneskerettighetene. Dette som en følge av at en mann som ble sagt opp fra jobben sin, ikke fikk medhold i at oppsigelsen var ugyldig siden arbeidsgiveren hadde fremlagt logger fra mannens bruk av chat i tilknytning til jobben. Etter dommen vil overvåking eller gjennomgang av logger fra chat være å anse som brudd på menneskerettighetene dersom ikke visse forhold foreligger.

Fortsett å lese Arbeidsgivers innsyn i chatlogger er brudd på menneskerettighetene

Denne posten er mer enn 4 år gammel, så lovgivning som ligger til grunn for innholdet kan være endret.