Protokoll for behandling av personopplysninger? Keep it simple!

Etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 30 skal behandlingsansvarlige og databehandlere lage «protokoll over behandlingsaktiviteter». Dette er en oversikt over hvilke personopplysninger man behandler og hvordan det behandles. Mange opplever det som krevende og vanskelig å lage og oppdatere en slik protokoll, og det er ofte en oppgave man helst «skyver på».

Fortsett å lese Protokoll for behandling av personopplysninger? Keep it simple!