Uttalelser (veiledning) om standard kontraktsbestemmelser om databehandling og overføring av personopplysninger til land utenfor EØS

EUs personvernråd (EDPB) og EUs personvernombud (EDPS) har kommet med uttalelser/veiledninger til standard kontraktsbestemmelser (SCC) om databehandling og overføring av personopplysninger til land utenfor EØS som kommisjonen kom med 12. november 2020.

Kontraktsbestemmelsene kom som en følge av Schrems II-dommen samtidig med veilederen om overføring utenfor EØS fra EDPB (se her).

De nye kontraktsbestemmelsene dekker både kravene til databehandleravtale etter GDPR artikkel 28, og skal erstatte de tidligere standardbestemmelsene for overføring til land utenfor EØS (som var tema i Schrems II-dommen).

Det er derfor kommet en veiledning på databehandlerdelen av bestemmelsene og en veiledning for delen om overføring til tredjeland.

Veilederen for databehandlerdelen er tilgjengelig her.

Veilederen for overføring til tredjeland er tilgjengelig her.