Ressurser for informasjonskapsler (cookies)

Å manøvrere seg innenfor bruken av informasjonskapsler (cookies) kan være vanskelig, både på grunn av kompleks regelverk og raske endringer. Følgende ressurser for informasjon om informasjonskapsler (cookies) kan være nyttige for dem som ønsker å sette seg inn i regelverket og manøvrere seg gjennom hva som er gjeldende rett.

Merk at enkelte av ressursene kan være utdaterte, siden utviklingen på dette området skjer raskt. Om det er ressurser du mener kan være nyttige å tilføye her, legg gjerne inn en kommentar nedenfor eller kontakt meg direkte.

Mest sentralt

Til fordypning

Siste om ePrivacy-forordningen

ePrivacy-forordningen er en forordning fra EU som skal erstatte ePrivacy-direktivet (se over). Forordningen regulerer flere forhold, men også bruk av cookies. Forordningen skulle opprinnelig innføres samtidig med personvernforordningen (GDPR), men pga. uenighet mellom EU-landene har det vært forhandlinger og diskusjon om ePrivacy-forordningen slik at den er ikke blitt vedtatt i EU. Siden arbeidet ledes av presidentskapet i EU er det ikke alltid lett å få tak i utkast og informasjon om arbeidet med forordningen, men det foresøkes samlet her:

Andre ressurser

Teksten i ekomlovens § 2-7 b:

§ 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies
Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:
1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Illustrasjon om status for grunnlag for behandling av cookies: