Personverninformasjon på Facebook-sider

I sommer avsa EU-domstolen en dom om behandlingsansvar for Facebook-sider, som fastslo at den som oppretter en Facebook-side har et felles behandlingsansvar med Facebook (se artikkel om dommen her).

Mange mente at dommen var merkelig, og det var/er vanskelig å se hvilken betydning dommen ville få. Det danske datatilsynet mente at man måtte inngå avtale om felles behandlingsansvar med Facebook (selv om jeg tviler på at noen har fått til å inngå slik avtale).

En virkning av dommen som imidlertid er anbefalt er at man informerer om hvordan personopplysninger behandles på Facebook-siden. En måte å informere om behandlingen er å omhandle behandlingen i personvernerklæringen på ens nettsider, som for bedriftens nettside. Det kan da f.eks. legges inn en link fra Facebook-siden(e) til personvernerklæringen. Facebook har nå gjort det enklere og strømlinjeformet det å legge inn en slik link.

Linken legges inn under «Om» under valgene for siden, og så «Rediger Retningslinjer for personvern» og så i boksen som kommer opp (se bilde under). 

Takk til Silje Marie Stokholm Nicolaysen for tips.