Klargjøring av pliktene til å slette personopplysninger i personalmapper fra Personvernklagenemnda

Saken i personvernklagenemnda gjaldt en arbeidstaker som hadde fått to tilrettevisning (advarsel) fra arbeidsgiver som ble lagret i personalmappen (arbeidsgiver var offentlig virksomhet så arbeidsgiverforholdet ble regulert av tjenestemannsloven). Tilrettevisningene hadde vært lagret i personalmappen i hhv 7 år og 3 år og 9 mndr. Datatilsynet hadde avslått mannens begjæring om å få slettet tilrettevisningene. Personvernklagenamnda ga mannen rett til å få opplysningene slettet.

Fortsett å lese Klargjøring av pliktene til å slette personopplysninger i personalmapper fra Personvernklagenemnda