Du må stå ved avtalen du inngår!

Denne posten er mer enn 4 år gammel, så lovgivning som ligger til grunn for innholdet kan være endret.

Høyesterett har klarlagt grensene for å kunne hevde at man ikke er bundet av en avtale og trekke en aksept av et tilbud. Og har man akseptert et tilbud gitt i kommersielle forhold mellom profesjonelle og likestilte parter, så er det stor sannsynlighet for at man er bundet.

Fortsett å lese Du må stå ved avtalen du inngår!

Denne posten er mer enn 4 år gammel, så lovgivning som ligger til grunn for innholdet kan være endret.