Krever GDPR at databehandler gir en garanti til behandlingsansvarlig?

Etter GDPR artikkel 28 skal behandlingsansvarlig kun bruke «databehandlere som gir tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller kravene i denne forordning og vern av den registrertes rettigheter».

Fortsett å lese Krever GDPR at databehandler gir en garanti til behandlingsansvarlig?