Standard kontraktsbestemmelser for databehandleravtale og overføring av personopplysninger til tredjeland

EU-kommisjonen besluttet standard kontraktsbestemmelser (SCC) om bruk av databehandler (databehandleravtale) og nye standard kontraktsbestemmelser for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS (tredjeland),.

Etter 27. september 2021 skal de nye kontraktsbestemmelsene benyttes om det inngås nye avtaler om overføring til tredjeland.

Innen 27. desember 2022 skal kontraktsbestemmelser inngått før 27. september 2021 erstattes med de nye kontraktsbestemmelsene.

Kontraktsbestemmelsene er ikke så lett å forholde seg til, siden det er egentlig fire dokumenter i ett. For å enkle arbeidet er det tre mest brukte dokumentene lagt ut i word-format og tilpasset bruk, i tillegg til databehandleravtalen, nedenfor.

Standard Contract Clauses – Transfer to third countries Controller (in EEA) to Controller (outside EEA)
Standard Contract Clauses – Transfer to third countries Controller (in EEA) to Processor (outside EEA)
Standard Contract Clauses – Transfer to third countries Processor (in EEA) to Processor (outside EEA)
Standard Contract Clauses – Controller Processor (databehandleravtale)

Datatilsynet vil komme med oversettelse til norsk av ovennevnte dokumenter når beslutningen om standardavtalene inntas i EØS-avtalen (på hvilket tidspunkt det skjer er ikke klart).