Sjekkliste for ny behandling av personopplysninger

Skal det startes opp ny behandling av personopplysninger, er det som regel enkelte vurderinger som må gjøres og dokumentasjon som må på plass. Det kan ofte være lett å glemme en del av det som må gjøres, så nedenfor følger en sjekkliste jeg selv bruker og som kanskje kan være nyttig for flere.

Sjekklisten dekker det mest grunnleggende som må vurderes og dokumenteres ved en ny behandling (men ikke mer spesiell behandling som behandling av særlige kategorier opplysninger (som helseopplysninger) eller behandling basert på mer spesielle grunnlag).

Last ned sjekklisten her:

Sjekkliste for ny behandling av personopplysninger