særlige kategorier av personopplysninger

Start / GDPR ordliste / særlige kategorier av personopplysninger

Med “særlige kategorier personopplysninger” menes personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Se artikkel 9.