Nedlasting av dokumenter

Overholdelse av personvernregelverket
Standard Contract Clauses – Transfer to third countries Controller (in EEA) to Controller (outside EEA)
WP225
Behandlingsprotokoll (mer omfattende versjon)
Arbeidsdokument varsel til Datatilsynet
Datatilsynet internkontroll
Difi internkontroll
Databehandlers behandling av personopplysninger
GDPR overview
GDPR oversikt
Behandlingsprotokoll (CSV-fil for import til Sharepoint)
Behandlingsprotokoll – databehandler
Behandlingsprotokoll – behandlingsansvarlig
Personvernbrudd og varsling – rutiner
Vurdering av berettiget interesse – mal / skjema
Standard Contract Clauses – Transfer to third countries Processor (in EEA) to Processor (outside EEA)
Standard Contract Clauses – Transfer to third countries Controller (in EEA) to Processor (outside EEA)
Standard Contract Clauses – Controller Processor (databehandleravtale)
Personvernvurdering (risikovurdering)
Overføring av personopplysninger utenfor EØS-området – hva gjør vi etter Schrems II?
Vurdering for overføring til tredjeland (Schrems II-vurdering)
Cookies – oversikt og alternative samtykker
Databehandleravtale (standard kontraktsbestemmelser) – nynorsk
Sjekkliste for ny behandling av personopplysninger
Behandling av personopplysninger på grunnlag av berettiget interesse
Databehandleravtale (standard kontraktsbestemmelser)
Data Processing Agreement (Standard Contract Clauses)
Personvettreglene
Behandlingsprotokoll behandlingsansvarlig og databehandler
Sjekkliste personvernerklæring