tredjestater

Home / glossary / tredjestater

«Tredjestater» (også omtalt som «tredjeland») er land utenfor EØS-området. Det er ikke definert i GDPR, men er et begrep som brukes mye i dokumenter fra EU.