tredjestater

Home / glossary / tredjestater

«Tredjestater» (også omtalt som «tredjeland») er land utenfor EØS-området.