tredjeland

Home / glossary / tredjeland

«Tredjeland» (omtalt som «tredjestater» i GDPR) er land utenfor EØS-området. Det er ikke definert i GDPR, men er et begrep som brukes mye i dokumenter fra EU.