tilsynsmyndighet

Home / glossary / tilsynsmyndighet
Merk at denne artikkelen er mer enn ett år gammel, så det kan være endringer i regelverket som kan ha betydning for artikkelens innhold.

«Tilsynsmyndighet» en uavhengig offentlig myndighet som er opprettet av en medlemsstat i henhold til artikkel 51. Se artikkel 4 punkt 20. I Norge er dette Datatilsynet.