systematisk behandling

Home / glossary / systematisk behandling

«Systematisk behandling» er ikke definert i personvernforordningen, men er i følge Artikkel 29-gruppen (som nå er erstattet med Personvernrådet) behandling som :

    • skjer i henhold til et system
    • er forhåndsarrangert (planlagt) organisatorisk eller metodisk
    • skjer som følge av en plan om å samle inn personopplysninger
    • skjer som en del av en strategi