stor skala

Home / glossary / stor skala

I følge Artikkel 29-gruppen (nå Personvernrådet) skal følgende faktorer vektlegges når det tas stilling til om en behandling av personopplysninger skjer i «stor skala»:

    • antall registrerte involvert (i tall eller prosentandel av utvalget)
    • volumet av data (antall variabler, detaljeringsgrad)
    • lagringstid (kort, tidsavgrenset, permanent)
    • geografisk omfang (lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt, globalt)