samtykke

Home / glossary / samtykke
Merk at denne artikkelen er mer enn ett år gammel, så det kan være endringer i regelverket som kan ha betydning for artikkelens innhold.

«Samtykke» fra den registrerte er enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder vedkommende. Se artikkel 4 punkt 11.