rettigheter og friheter

Home / glossary / rettigheter og friheter

Henvisningen til «rettigheter og friheter» i personvernforordningen er en henvisning til de registrertes (fysiske personers) rett til beskyttelse av personopplysninger og personvern, men også fundamentale menneskerettigheter som bl.a. ytringsfrihet, religionsfrihet mv.