registrert

Home / glossary / registrert

Med “registrert” menes den fysiske personen som personopplysningene vedrører.