registrert

Home / glossary / registrert

Med «registrert» menes den fysiske personen som personopplysningene vedrører.