registrert

Home / glossary / registrert
Merk at denne artikkelen er mer enn ett år gammel, så det kan være endringer i regelverket som kan ha betydning for artikkelens innhold.

Med “registrert” menes den fysiske personen som personopplysningene vedrører.