register

Home / glossary / register
Merk at denne artikkelen er mer enn ett år gammel, så det kan være endringer i regelverket som kan ha betydning for artikkelens innhold.

«Register» er enhver strukturert samling av personopplysninger som er tilgjengelig etter særlige kriterier, enten samlingen er plassert sentralt, er desentralisert eller spredt på et funksjonelt eller geografisk grunnlag. Se artikkel 4 punkt 5.