konsern

Home / glossary / konsern
Merk at denne artikkelen er mer enn ett år gammel, så det kan være endringer i regelverket som kan ha betydning for artikkelens innhold.

«Konsern» et foretak som utøver kontroll, og dets kontrollerte foretak. Se artikkel 4 punkt 19.