juridisk person

Home / glossary / juridisk person

Med «juridisk person» menes et selskap, organisasjon, forening mv. (i motsetning til «fysisk person» som er et menneske).