juridisk person

Home / glossary / juridisk person

Med “juridisk person” menes et selskap, organisasjon, forening mv. (i motsetning til “fysisk person” som er et menneske).