internasjonal organisasjon

Home / glossary / internasjonal organisasjon

«Internasjonal organisasjon» er en organisasjon og dens underordnede organer som er underlagt folkeretten, eller ethvert annet organ opprettet ved eller på grunnlag av en avtale mellom to eller flere stater. Se artikkel 4 punkt 26.