internasjonal organisasjon

Home / glossary / internasjonal organisasjon
Merk at denne artikkelen er mer enn ett år gammel, så det kan være endringer i regelverket som kan ha betydning for artikkelens innhold.

«Internasjonal organisasjon» er en organisasjon og dens underordnede organer som er underlagt folkeretten, eller ethvert annet organ opprettet ved eller på grunnlag av en avtale mellom to eller flere stater. Se artikkel 4 punkt 26.