helseopplysning

Home / glossary / helseopplysning

«Helseopplysninger» personopplysninger om en fysisk persons fysiske eller psykiske helse, herunder om ytelse av helsetjenester, som gir informasjon om vedkommendes helsetilstand. Se artikkel 4 punkt 15.