genetiske opplysninger

Home / glossary / genetiske opplysninger

«Genetiske opplysninger» er personopplysninger om en fysisk persons nedarvede eller ervervede genetiske egenskaper som gir unik informasjon om den aktuelle fysiske personens fysiologi eller helse, og som særlig er framkommet etter analysering av en biologisk prøve fra den aktuelle fysiske personen. Se artikkel 4 punkt 13.