fysisk person

Home / glossary / fysisk person
Merk at denne artikkelen er mer enn ett år gammel, så det kan være endringer i regelverket som kan ha betydning for artikkelens innhold.

Med “fysisk person” menes et menneske (i motsetning til “juridisk person” som er selskap, organisasjon, foreningen mv.).