fysisk person

Home / glossary / fysisk person

Med «fysisk person» menes et menneske (i motsetning til «juridisk person» som er selskap, organisasjon, foreningen mv.).