forordningen

Home / glossary / forordningen

Med “forordningen” menes personvernforordningen (GDPR).