forordningen

Home / glossary / forordningen

Med «forordningen» menes personvernforordningen (GDPR).