forordningen

Home / glossary / forordningen
Merk at denne artikkelen er mer enn ett år gammel, så det kan være endringer i regelverket som kan ha betydning for artikkelens innhold.

Med “forordningen” menes personvernforordningen (GDPR).