EUs personvernråd

Home / glossary / EUs personvernråd

«EUs personvernråd«, også omtalt som «personvernrådet» eller «EDPB» (som står for European Data Protection Board, er det europeiske personvernråd, se mer GDPR artikkel 68.