databehandler

Home / glossary / databehandler

«Databehandler» er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Se artikkel 4 punkt 8.