brudd på personopplysningssikkerheten

Home / glossary / brudd på personopplysningssikkerheten
Merk at denne artikkelen er mer enn ett år gammel, så det kan være endringer i regelverket som kan ha betydning for artikkelens innhold.

«Brudd på personopplysningssikkerheten» er et brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet. Se artikkel 4 punkt 12.