brudd på personopplysningssikkerheten

Home / glossary / brudd på personopplysningssikkerheten

«Brudd på personopplysningssikkerheten» er et brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet. Se artikkel 4 punkt 12.