Kapittel VIII Rettsmidler, ansvar og sanksjoner (art. 77-84)