Kapittel VII Samarbeid og ensartet anvendelse (art. 60-76)